Eika ved kirken

Da har eika ved kirken blitt kraftig beskåret for å se om den muligens kan skyte fra det som er igjen.  Det ser trist ut når det flotte treet er borte, men det var ikke forsvarlig å la det bli stående.  Jeg undrer meg på hvor gammelt det er?
Gunnar Norby var der når tredoktorene satte i gang, og vi deler et par av bildene han tok.

Kirkekorets foajekonsert

Kirkekoret hadde ønskekonsert i Ibsenhuset lørdag 27.september.
En fullsatt foaje koste seg med sanger i flere sjangre.  Repertoaret besto av alt fra Mozarts «Ave Verum» til Henning Kvitnes «Guttær».
Bildene er tatt av Knut Birger Olsen, alltid tilstedeværende fotograf når koret opptrer!

Altgruppa og noen av bassene i full konsentrasjon

Einar loste oss trygt gjennom programmet

Hildegunn ledet koret, sang med sopranene og sang solo.

Høsttakkefest og avskjed med Thor Egil Abrahamsen

Søndag feiret vi høsttakkefest i Borgestad .  Bygdekvinnelaget v/Gina Oxum, hadde pyntet kirken vakkert med høstens grøde. De sørget også for kirkekaffe etterpå.
Samtidig hadde vi avskjedsgudstjeneste for sognepresten vår som går over i pensjonistenes rekker.  Han var liturg og hadde prekenen denne søndagen, kirkekoret sang, sammen med  2 av jenrtene fra Sangsvalene.  To 6-åringer fikk dessuten 6-årsbok etter at de hadde vært med på et opplegg sammen med 6-åringene i Gjerpen menighet.
Prost Morten Fleicher var også på plass og hadde en kort tale til Thor Egil Abrahamsen.
Etterpå var det kirkekaffe i en fullsatt kirkestue.

Flinke solister fra Sangsvalene

Seksåringen sammen med kateket Karin Fjose

Bygdekvinnene sørget for en nydelig pyntet kirke