Kirkekorets foajekonsert

Kirkekoret hadde ønskekonsert i Ibsenhuset lørdag 27.september.
En fullsatt foaje koste seg med sanger i flere sjangre.  Repertoaret besto av alt fra Mozarts «Ave Verum» til Henning Kvitnes «Guttær».
Bildene er tatt av Knut Birger Olsen, alltid tilstedeværende fotograf når koret opptrer!

Altgruppa og noen av bassene i full konsentrasjon

Einar loste oss trygt gjennom programmet

Hildegunn ledet koret, sang med sopranene og sang solo.

Høsttakkefest og avskjed med Thor Egil Abrahamsen

Søndag feiret vi høsttakkefest i Borgestad .  Bygdekvinnelaget v/Gina Oxum, hadde pyntet kirken vakkert med høstens grøde. De sørget også for kirkekaffe etterpå.
Samtidig hadde vi avskjedsgudstjeneste for sognepresten vår som går over i pensjonistenes rekker.  Han var liturg og hadde prekenen denne søndagen, kirkekoret sang, sammen med  2 av jenrtene fra Sangsvalene.  To 6-åringer fikk dessuten 6-årsbok etter at de hadde vært med på et opplegg sammen med 6-åringene i Gjerpen menighet.
Prost Morten Fleicher var også på plass og hadde en kort tale til Thor Egil Abrahamsen.
Etterpå var det kirkekaffe i en fullsatt kirkestue.

Flinke solister fra Sangsvalene

Seksåringen sammen med kateket Karin Fjose

Bygdekvinnene sørget for en nydelig pyntet kirke

Søndag i Borgestad kirke

I dag har det skjedd mye i menigheten vår.  Først hadde vi gudstjeneste og kirkekaffe med aavskjed for Geir Bekkevold som nå harsagt opp stillingen sin i menigheten vår.  En hilsen fra Geir i Kirken, og mange gode ord på kirkekaffen.
Hildegun hadde med seg to flotte sangfugler som gledet oss med sang.  Om kvelden var det den tradisjonelle vårkonserten, i år med Erik Maxim Kronda, Arild Bakke, Hildegun Haukenæs og Gudrun Klakegg.  En flott konsert i en vakker vårkveld.