Eika ved kirken

Da har eika ved kirken blitt kraftig beskåret for å se om den muligens kan skyte fra det som er igjen.  Det ser trist ut når det flotte treet er borte, men det var ikke forsvarlig å la det bli stående.  Jeg undrer meg på hvor gammelt det er?
Gunnar Norby var der når tredoktorene satte i gang, og vi deler et par av bildene han tok.