Borgestad menighet > Artikler > Aktuelt

Gravferd

Gravferd

I begravelsen tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overleverer den døde i Guds hender.

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste noen man har vært glad i kan være tungt å ta inn over seg. Begravelsen gjør døden og adskillelsen mer konkret. Å samles rundt kista til takk og avskjed er et godt stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene som det kristne gravferdsritualet gir.

Begravelsen er de nærmest sin avskjed med den døde.

En kirkelig begravelse er en offentlig handling. Det er et felleskap som markerer at et liv er over. Ved avskjeden så viser vi den døde respekt. I en begravelse så takker og minnes vi. Her er det også rom for å gråte og klage.

Begravelsen er en bønn om forsoning, fremtid og håp.

Når noen dør i Borgestad sogn er det vanlig at de pårørende kontakter ønsket begravelsesbyrå. Byrået vil deretter ta kontakt med Skien kirkekontor og få tildelt dag, klokkeslett og prest.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort